Editörün Seçtikleri Gündem

İslam’ın Asliyetine/Güncellenmesine Katkılar

 

 1. Aslında İslam’ın değil Müslümanların güncellenmesinden, asla dönüşlerinden söz etmek daha doğru olacak.
 2. Zira yüzyıllar boyunca İslam’da her konu konuşulmuş, tartışılmış, farklı fikirler ortaya koyulabilmiştir.
 3. Önemli olan bizim bu düşüncelere, farklılıklara olan yaklaşımımızdır.
 4. İslami duruşumuz iki ana kısma ayrılabilir: Bizim kul olarak yaratıcı ile olan ilişkilerimiz. Yine kul olarak başka kullarla, insanlarla, toplumla, hatta tüm varlıkla olan ilişkilerimiz.
 5. Bu her ikisi de ilimsiz, bilgisiz, eğitimsiz İslami bir renge kavuşmaz.
 6. İslam’da ilim asıldır ve kadın, erkek her Müslümana farzdır.
 7. İslam’da tahkik esastır, taklit ile iman da, İslam da olmaz.
 8. İslam’da ruhban sınıfı, din adamları diye bir sınıf yoktur. Herkes kendi dininden, dinini öğrenmekten bizzat sorumludur. Din kimsenin, hiçbir kurumun tekelinde değildir.
 9. Bilgi iman değildir. Tarihi bilgi, gelenek, görenek, kültür iman değildir. Marifetullaha dönüşmeyen bilgi kuru bir yüktür, sekülerdir.
 10. İslam; iman, Kur’an hakikatleri ve fıtrat dinidir. İslam’ı fıkıh ve ilmihal bilgilerine, alet ilimlerine indirgemek İslam’ı katletmektir.
 11. İslam sahabe kıssaları, evliya menkıbeleri, romantik hikâyelerle, ağlamaklı abartılarla anlaşılmaz. Olsa olsa böyle avam kandırılır.
 12. İslam; faziletler, fedakârlıklar, toplumsal terakkinin hep beraber yürüdüğü bir dindir.
 13. İslam hikmetsiz, soğuk, katı kurallar manzumesi değildir.
 14. Yaratılmışlarla olan ilişkilerimizde hak, adalet, hukuk, eşitlik esastır.
 15. Din gökteki yıldızlar gibidir. Yerdeki cam parçaları hükmündeki taraftarlıklara, siyasete, şahsi menfaatlere alet edilemez.
 16. Din peşin hükümler, muhakemesizlikler ve taassuplarla anlaşılamaz. Din makulattır.
 17. Allah kulun iradesini kendi iradesinin önünde tutarak bütün insanlara mutlak bir sorumluluk yüklemiştir.
 18. Kul hakkını da sosyal hayatın mihengine oturtmuş, “Bizi aldatan bizden değildir.” prensibiyle insanlara ciddi bir sosyal sorumluluk vermiştir.
 19. İslam’da bütün iman edenler kardeştir. Hatta yaratılmış olan her şey, O mutlak yaratıcıdan kaynaklandığı için kardeşimizdir. Varlıkla düşmanlık değil, kardeşlik ilişkisi kurmak esastır.
 20. İslam “Zalimlere meyletmeyin, yoksa ateş size de dokunur.” prensibiyle değil zalim olmak, zulme en küçük bir meyle dahi müsamaha göstermemiştir.
 21. Hürriyet imanın en önemli özelliğidir. Hür olmayanın imanı problemlidir. Bedenen, aklen, ruhen, ilmen hür olmak imanı hürce algılamanın olmazsa olmazlarıdır.
 22. İnsanlar hür ve abdullahtırlar. Hayatlarımızı hür tercihlerimiz belirler.
 23. Aklımızı başkalarının, cahilliğin, medyanın cebine koymakla iman da, İslam da olmaz.
 24. Din varoluşumuzun, hayatın ve ölümün hakikatini arama çabasıdır.
 25. İman kâinatın şahitliği, varlığın delilleri, Kur’an ve Peygamberlerin rehberliği ile anlaşılıp yaşanır. Delilsiz ve vahiysiz din olmaz.
 26. Olmazsa olmazlarımız, kutsallarımız ve tabularımız iman, İslam, Kur’an ve Hadis bağlamında tekrar sorgulanmalı, aslına dönülerek güncellenmelidirler.

Yazar hakkında

Levent Bilgi

Levent Bilgi

Yorum yaz