Deneme Editörün Seçtikleri Kitaplık

Allah Sevdiğinin Kalbine Kurar Yuvasını

 

Sevenler sevdiklerinin ismiyle hayatlanır, hayata bağlanır. Dua kalplere iyi gelir, kırık gönülleri onarır. İnsan ihtiyacını, bildiğinden ve gücü yetenden ister. Sonsuza uzanan arzularını gerçekleştirecek ancak Allah’tır. Allah’ı bilmek, isimlerini bilmekle dolayısıyla kudretini idrak etmekle mümkündür.

En güzel isimler insanı ve kâinatı yaratan Allah’a aittir. Varlık onun öğrettiği dil ile O’nu zikreder. En güzel dualar O’nun isimleriyle göklerde karşılık bulur. O’nun isimleriyle yapılan dualarla arzular gerçek olur. O, aşkla dua edenlere en güzel isimleriyle karşılık verir. Değil mi ki O sevdiklerinin kalbine sevgisini ilka eden Vedud, dualara cevap veren Dai’dir.

Allah sevdiklerinin kalbine kurar yuvasını. Kalbin 99 kapısı vardır. Giriş kapısına Allah ismi nakşedilmiştir. Allah ile açılır kapılar. Sonra Vedud, Rahim… diye diye 98 kapıya varılır. Her kapının ayrı bir güzelliği ve sırrı vardır. Her kapıda Allah sevdiği kuluna başka başka görünür. Bundandır ki her kapının ayrı bir duası vardır.  Kalpler İlahi İsimlerle açılır Allah’a. Allah ile açılır kalpler sonsuzluğa. Allah ile girilir kalplere… Zira O, bütün sevgilerin, muhabbetlerin, aşkların, şevklerin kapısıdır.

İlahi İsimlerin İzinde Esma-i Hüsna Yolculuğu

Sadık Yalsızuçanlar irfanî geleneğimizi ve tasavvufi değerleri günümüzde en güzel temsil eden kalemlerden birisi. Bu minvalde birçok kitaba imza attı. Şimdi de Rabbimizin Esmaü’l-Hüsna’sını anlattığı “İlk harfi Elif’tir  Son harfi He” isimli kitabıyla karşımızda. Editörlüğünü yaptığımız kitap Selen Yayınları tarafından yayımlandı.

Yalsızuçanlar kitabını İlahî isimlerin aslını anlamağa yönelik bir çalışma olarak değerlendiriyor. Kitap “Bütün harfler O’nun açılması, görünmesi, belirmesi içindir.” cümlesiyle açılıyor.

Yalsızuçanlar, Cenab-ı Hakkın bu âlemde isim, sıfat, fiil ve Zat düzeyinde tecelli ettiğini, âlemlerde, ilkin isimleriyle açıldığını hatırlatarak 99 Esmaü’l-Hüsna’nın kendi alemine açılan kısımların altını çiziyor.

“Hastalıklar, musibetler, eziyetler O’ndandır; onların şifasının kaynağı yine O’dur.” diyerek bizi Rahman, Rahim ve Şafi olan Yüce Yaratıcıya sığınmaya çağırıyor.

“Herkes ve her şey O’na muhtaçtır; O ise hiçbir şeye muhtaç değildir.” diyerek kesesini doldurmaya çalışırken  kalbini boşaltan, içli bir ruh yoksulluğuna tutulan bizleri bütün varlığın sahibi, gücü kudreti sonsuz Rabbimizin kudretine dayanmaya davet ediyor.

Yalsızuçanlar’ın da belirttiği gibi bizi yaratan, seven, şefkat ve merhamet gösteren, bizi besleyen, görüp gözeten O’dur. Bizdeki isimlerin belirmesi ancak O’na tam inanmakla ve teslim olmakla gerçekleşebilir. Yüzeyimizdeki isimlerin okunması ancak, içimizin bir fanus gibi ışımasıyla mümkündür.

Ramazan Ayı, kalp kandillerinin aşk, dua, tefekkür ve zikir ile tutuşturulduğu, kulun kendine ve Rabbine adım adım yaklaştığı bereketli bir mevsimdir.  Sadık Yalsızuçanlar’ın “İlk harfi Elif’tir  Son harfi He” isimli Esmaü’l-Hüsna kitabı  rahmet ayı Ramazan’da bereketli bir tefekküre ve tezekküre (zikir) vesile olarak bizi Rabbimize ve kendimize bir adım daha yaklaştırıyor.

*İlk harfi Elif’tir  Son harfi He / Sadık Yalsızuçanlar / Selen Yayınları / 2019

Yazar hakkında

Mustafa Oral

Mustafa Oral

Yorum yaz