Deneme Gündem

Söz’ün Terapisi

“Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir.” (İbrahim 24,25)

Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler adlı risalesinde ‘Beşer bir ümmettir, Kelâm sıfatından gelen Şeriat-ı İlahiyenin hameleleri, mümessilleri, mütemessilleridir.’ ifadelerinden yola çıkarak kelamın insana ve kainata olan tesirlerinin ehemmiyetine binaen bir kaç mülahazada bulunacağız.

Allah’ın subuti sıfatlarından en harikalısı, ihtivalısı kelamdır. Çünkü Kelam-ı İlahi Allah’ın ilim, irade ve kudret sıfatlarını barındırır.  Kelam-ı İlahi olan Kur’an-ı Kerim’de bu sıfatları ihata etmesi yönüyle şifadır. “Biz, Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir…” (İsra, 17/82). İnsan ise kelam sıfatının taşıyıcısı ve temsilcisi olması itibariyle Cenab-ı Hakk güzel söz söylemeyi abdine emreder. Kur’an-ı Kerim’in güzel söze olan vurgusunu  şu ayetlerde görebilmekteyiz:

” Ana-babaya güzel söz söyle. Gönül alıcı, keremli söz söyle.” İsra23

“…Beliğ ve tesirli söyle.” Nisa 63

“…Gönül alıcı söz söyle.” İsra 28

“…Yumuşak bir söz söyle.” Taha 44

Sözün sihir  tesirinde olduğuna dair rivayetler mevcuttur.  En küçük bir söz bile tüm vücudumuza, kâinata yaydığımız bir enerji kütlesidir. Bu sebeple düşüncelerimiz ve sıkça kullandığımız sözler bir süre sonra melekemiz ve hatta yaşam biçimimiz haline gelmektedir. Çünkü bilinçaltımız, kendisine ulaşan kelime ve düşünceleri, gerçekleri ifade eden kelime ve düşünceler olarak algılamaktadır. Ve sözcüklerdeki anlamı, onları söyleyen ve düşünen kişinin yaşamında bir gerçek haline getirmeye çalışmaktadır. Sık sık tekrar ettiğimiz sözcükler ve düşünceler benliğimizde daha güçlü hale gelerek bilinçaltı düzeye aktarılırlar ve davranışlarımızı, tepkilerimizi etkilemeye başlarlar. Bu sebeple  kelimeler vasıtasıyla ifade ettiğimiz düşüncelerimiz davranışlarımıza ve yaşamımıza yön vermektedir.

Bediüzzaman Hazretleri  Sözler adlı risalesinde kelimelerden hayat sahibi varlıkların yaratıldığını ifade eder. Bu hayattar varlıkların hayatımıza olan olumlu veya olumsuz tesirleri de söz konusudur. Elbette ki, bu tesirlerin müsbet olabilmesi de kullandığımız  kelimelerin müspetliğiyle doğru orantılıdır. ‘Allah güzeldir, güzeli sever; işlerin güzel yapılmasını ister.’ hadis-i şerifi sırrınca güzel, olumlu sözleri günlük yaşantıda kullanmaya gayret göstermekse bir mü’minin şiarı olsa gerek. Nitekim Zümer Suresinin 18. ayetinde “O kullarım ki, onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah’ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlardır.” buyruluyor. Bu ayetin ışığında anlıyoruz ki; sözlerin en güzeline tabi olmak nazar-ı dikkatimizi güzel şeylerle meşgul olmaya sevk etmektedir. Çünkü Said Nursi Hazretlerinin de ifadesiyle “Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.”

Binaenaleyh  ‘Her şeyin güzel cihetine bakınız’ kaidesini hayatımıza bir düstur olarak almamızı sağlayan düşüncelerimize büyük çığır açan ve olumlu sözcük yapıları diye ifade edilen olumlamaları kullanarak bir başlangıç yapabiliriz.

Olumlama olarak ifade edilen cümle yapıları, gün içinde tekrarlanan ve bilinçaltına sızan, böylece kelime ve cümlelerdeki niyeti aktif eden pozitif enerji gücüne sahip ifadelerdir. Kişisel gelişim uzmanlarının ifadesiyle; belirli kaidelerle, iyi bir niyetle ve güzel düşüncelerle  seçilen olumlamaları, sık tekrarlarla kendimize telkin ettiğimiz takdirde daha pozitif insanlar olacağımız muhakkaktır. Olumlamaları her gün düzenli aralıklarla sabır, istek, inanç ve devamlılıkla tekrar etmek, istediğimiz sonuçlara ulaşmamız için mühim bir adım oluşturmaktadır. Yaşantımızda değiştirmek istediğimiz düşünce ve duygularımızı olumlama denilen bu oto telkinlerle daha müspet bir şekle dönüştürebilmek için olumlamaları seçerken dikkat etmemiz gereken bazı mühim hususiyetler vardır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:

Olumlama cümleniz olumlu olsun! Yani Hasta olmak istemiyorum yerine Sağlıklıyım gibi tamamen olumlu kelimelerden seçilmiş kalıplar kullanın.

İstiyorum ifadesinden kaçının. Mutlu bir hayat istiyorum demek yerine Mutlu bir hayata sahibim deyin. Sahibim dediğinizde tüm hücreleriniz o andan itibaren mutlu bir hayata sahip olduğu komutunu alır ve size bunu yaşatmaya başlar.

Cümleler hedefinizi net içersin. Zayıflıyorum gibi sonunun nereye gittiği belli olmayan cümleler kullanmayın. Eğer muhakkak zayıflamakla ilgili bir cümle kurmak istiyorsanız varmak istediğiniz hedef kiloyu da içine koyarak 55 kilodayım, hatta 55 kiloda olduğum için şükürler olsun deyin.

Belirsiz ifadelerden kaçının. Kurduğunuz cümle herkes tarafından anlaşılabilecek basitlikte olsun.

Cümlelerinizi gelecek zaman yerine şimdiki zaman veya geniş zaman kipinde kurun. Çok mutlu olacağım demek yerine Çok mutluyum deyin. Gelecek zaman kipi yaşamak istediğiniz durumu her zaman daha ileri bir zamana öteler. Böylece hiçbir zaman o durumun içinde olamazsınız.

Olumlamalarınız başka insanlar hakkında değil kendiniz hakkında olsun. Bana saygı göstersin demek yerine, saygı görmeyi hak ediyorum deyin.

Cümlelerinizi yumuşatabilirsiniz. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum şeklinde ilk başta ikna olmakta zorluk çektiğiniz cümleleri kendimi olduğum gibi kabul etmeye niyet ediyorum/ hazırım/ başlıyorum, kendimi olduğum gibi kabul etmeyi öğreniyorum şeklinde yumuşatın. Zamanla bu cümleleri kabul ediyorum şeklinde değiştirirsiniz.

Kısacası, kendimize yaptığımız olumlu telkinler, yaşam şemalarımızın kodlarını olumlu ve pozitif cenaha yönlendirerek daha mutlu bireyler haline gelmemize vesile olacaktır diyebiliriz. Olumlamalara bir kaç örnek cümle olarak şunları sıralayabiliriz:

 • Ben bu gün sevgiyle doluyum. Sevgiyi tüm çevreme ve ihtiyacı olanlara cömertçe veriyorum.
 • Ben kendimi tam da olduğum gibi seviyor ve kabul ediyorum. 
 • Tüm bolluk ve bereketi ayırım yapmaksızın olduğu gibi kabul ediyorum.  
 • Ben kendi içimde tam ve bir bütünüm.
 • Ben sevildiğimi biliyorum ve sevgiyi kabul ediyorum. 
 • Ben kendi yolumda sevgiyle ilerliyorum. 
 • Ben sonsuz bolluk ve bereketle doluyum. 
 • İşime kolayca odaklanıyorum ve çok verimli çalışıyorum. 
 • Kendimi her zaman ve her yerde özgürce ve özgüvenli bir şekilde ifade edebiliyorum.
 • Ben daima kendimi en doğru sözcüklerle, en güzel davranışlarla ve sevgiyle ifade edebiliyorum.
 • Bu gün ve her gün sağlığım hep çok iyi durumda.
 • Bu gün kendimi sevgiyle ifade edebilmeyi seçiyorum.. 
 • Zihnim ve bedenim kusursuz bir denge içinde. 
 • Sağlıklı ve kainatla  uyum içindeyim. 
 • Geçmişte beni üzen kişileri affediyorum.

 

Bediüzzaman Hazretlerinin Mektubat adlı risalesinde  ‘Evet, fena bir adama ‘iyisin iyisin’ desen iyileşmesi ve iyi adama ‘fenasın fenasın’ desen fenalaşması çok vukuu bulur…’ ifadesinde yer aldığı gibi olumlu ve güzel duygular oluşturan ve olumlama olarak nitelendirdiğimiz bu telkinleri düzenli ve devamlı bir şekilde bir müddet kendimize uyguladığımız takdirde benlik algımızda meydana gelen güzel değişimleri zamanla fark edebilir ve hayatımıza güzel başlangıçlar yapmaya başlayabiliriz. Çünkü geçmişimizde atlatmış olduğumuz travmaların benlik algımızda oluşturduğu deformasyonları tedavi etmek için yaşam şemalarımızı formatlayacak nitelikteki bu olumlamalar, ruhsal detoks mahiyetinde birer manevi teselli hükmündedir diyebiliriz.

Yazar hakkında

Şeyma Türkan

Şeyma Türkan

Yorum yaz