Genel

EY NAZLICAN

EY NAZLICAN
Ey Nazlıcan öyle müthiş ve fakat güzel ve müjdeli bir sadâ ile çağırıyorsun,
Benim gibi bir amâyı tabakat-ı gaflet altında yatmışken uyandırıyorsun.
Sen olmasaydın, ben ve umum millet zindan-ı esarette kalacaktık.
Seni ömr-ü ebedî ile tebşir ediyorum.
Ha çok aydınlık olmuş ha zifiri karanlık
Bu iki zıtta görmeme en büyük engel olduktan sonra
Ey Nazlıcan oysa ben gönlün gibi alacalara vurgunum
Gölgelere, şafaklara, uzaklara vurgunum
Ey can dostum
Hakikatin, adâletin zifiri karanlıklarda kalmayacağı,
Şiddet-i zuhurundan sonra aşikâr olacağı
Bu iki zıddın; çok aydınlığın ve zifiri karanlığın olmadığı
Bir gün, bir saat, bir yer var biliyorum.
Beşer kırkından sonra oluyormuş Âdem
Oysa çok aydınlıkta da, zifiri karanlıkta da görebileceğimi zannederdim.
Ancak alacalarımı, gölgelerimi, şafaklarımı bildikçe görebilmeyi öğrendim.
Meğer musibetler, belalar bu kadar mı tatlı olur Ey Nazlıcan?
Eğer hakikat, adâlet arama nokta-i nazarında yoksa
Bunu idrakten acizse insan bu dünyada işi ne ola?
Çok zor değil biliyorum bir yer var
Haddi zatında ölüm herkesi eşitlemiyor mu?
Ey zalimler, caniler, katiller, riyakârlar…
Bence dünyanın en aptal insanları aklı olmayanlar değil,
Elinden kesin ve kati bir surette çıkacak olan şeyler olduğunu bildiği halde
Hakikati, adâleti ayaklar altına alanlardır.
İşte bunlar alacaları, gölgeleri ve geceleri olmayanlardır.
Hakikati göremeyenlerdir.
Mamafih olsun ben biliyorum
Bir yer var bir saat var tüm bu hakikatin, adâletin aşikâr olacağı…
Bir zamanlar dağlarda, kırlarda, doruklarda, şahikalarda gezerdim.
Ufuklara, uzaklara ulaşmak isterdim.
Ey Nazlıcan seni görmek için, kaç kez çaldım kapını?
Hani huzur bulduğum hani hakikat ülkesine adâlet kapısından girmem için,
Benliğimin, hücrelerimin ışığı gözlerin nerede?
Ey Nazlıcan hani gözlerindi ihticacım
Hani kurtuluş istidlâlim dudaklarında saklıydı.
Kapandı gözlerim, kapandı ellerim, kapandı dudaklarım.
Hepsinin açılacağı tek adressin Ey Nazlıcan
Biliyorsun yalnız sen olunca konuşabildiğimi
Biliyorsun yalnız sen olunca yükseklere uçabildiğimi
Biliyorsun yalnız sen olunca nefes alıp verebildiğimi
Biliyorsun yalnız sen olunca idrak edebildiğimi
Biliyorsun yalnız sen olunca insan olduğumu
Ey Nazlıcanım sensin hürriyetin ve adâletin tek ve doğru tanımı
RUMUZİ
03/07/2018

Yazar hakkında

REMZİ ASILSOY

REMZİ ASILSOY

Yorum yaz