Editörün Seçtikleri Kitaplık

Nereye Baksam Yalnızlık

 

Modern hayat insanı hızlı yaşamaya sürüklüyor. Öte yandan insan hızla ters orantılı olarak başkalarının mahremiyetine sızmak istiyor. Romanvari bir bakış ile başkalarının özel hayatına odaklanıyor. Bunlar çoğu kere bir okuma ve dokunma anlamı içermiyor.

Modern insan, bilhassa gençler derinlemesine okumalardan çabuk yoruluyor. Bunun yerine daha lirik ve akıcı söylemlere yöneliyor. HipHap gençliği olarak ifade edilen bir kısım gençler çabuk tüketilen, klişe ifadelerle beslenen, hemen iyileştiren  “hap” cümlelere ilgi duyuyor. Bu durum günümüzde edebiyat türleri arasında romanı bir adım öne çıkarıyor.

Bu gün, hayatın geniş dairesinde yorulan günümüz insanına insanı ve kâinatı Kur’an’ın manevi ikliminden devşirilen kavramlarla ve temalarla anlatmak büyük önem taşıyor. Günümüzde bunun en kolay ve etkili aracı Kur’an’ın bu asırdaki en mükemmel yorumu olan Risaleler. Manevi bir bunalım, psikolojik bir travma geçiren, kat kat karanlıklar içinde yaşayan çağımız insanına Risalelerden “Nur” vermek gerekiyor. Risalelerdeki estetik ve manevi değerler üzerinden insanı ve hayatı anlatmak gerekiyor.

İçerik edebi metnin şeklini belirler. Çağ da insanın temasını belirler. İnsanın içini çağ belirler. Çağ insanın içeriğidir. Elbette bu içeriğe uygun bir şekilde insanı insana anlatmak gerekir. Bu gün günümüz insanını en kolay ifade edebilecek yazınsal tür roman.  Bu minvalde Risalelerden beslenerek yazılan romanlara büyük ihtiyaç var.

Levent Bilgi, Risalelerden beslenen akademisyen bir edebiyatçı. Etrafında yüzlerce üniversiteli genç var. Gençliğin sorunlarına, eğilimlerine ve beklentilerine yakından şahitlik ediyor. Bu minvaldeki duyarlılıklarını içeren Rojda  isimli romanı hayli ses getirmişti.

Bilgi’nin elimizdeki “Nereye Baksam Yalnızlık” isimli romanı da benzer duyarlılıklar dikkate alınarak kaleme alınmış bir gençlik romanı. Romanda günümüz gençliğinin beklentilerine cevap verecek üslup ve içerik tercih edilmiş. Popüler bir dile yaslanan romanda kurgu da ustaca olmuş.

Bilgi, makro insan olan kâinat ile mikro kâinat olan insanın kitabını yazıyor. İnsan ile kâinatı ayna gibi birbirine tutuyor. İnsanın bilhassa gençliğin bunalımlarına vurgu yapıyor. İnsanın kendisi ile olan mücadelesinin altını çiziyor, çıkış yolları gösteriyor.

Kitap Bediüzzaman’ın hayatından izler taşıyor. Risalelerdeki hakikatler lirik ve akıcı bir üslup ile ifade ediliyor. Gençlik Rehberindeki içerik İhtiyarlar Risalesindeki üslup ile destekleniyor. Kitabı okurken kendinizi kâh Gençlik Rehberinin kâh İhtiyarlar Risalesinin satırları arasında buluyorsunuz.

Kitap Kafka’dan Tolstoy’a, Tanpınar’dan Cemil Meriç’e, Edip Cansever’den İsmet Özel’e uzanan geniş bir atıf dünyası ile besleniyor. Elbette bunlara “insan uzmanı”  Bediüzzaman’dan  renkler veriliyor.

Kitap’ta zaman zaman Kafka’nın Aforizmalar’ını ve Tolstoy’un İtiraflarım’ı hatırlatan söyleyişlere rastlanıyor. Bazı yerlerde Kafka aklı, bazı yerlerde Tolstoy’un nabzı yakalanıyor. Bazen akıl, bazen kalp ağır basıyor. Bu vesilesiyle bir daha anlıyoruz ki Kafka’nın Aforizmalar’ı ile Gençlik Rehberi, Tolstoy’un İtiraflarım’ı ile İhtiyarlar Risalesi arasında hayli benzerlikler var.  Üstad onların kuyunun dibine bıraktığı ve bir türlü gün yüzüne çıkaramadığı ham hakikatleri olgunlaştırarak minarenin tepesine çıkarıyor ve bütün dünyaya ilan ediyor.

Kitap okurun dünyasında ciddi bir dönüşüm gerçekleştirebilecek gibi görünüyor.

Ask ve Mavi

 

Yazar hakkında

Mustafa Oral

Mustafa Oral

Yorum yaz