Deneme Editörün Seçtikleri

Aforizmalar: İman, Tevhid, Vahiy

 

Bilgi iman demek değildir.

İman kelime-i şahadet getirilerek alınan bir ilaç değildir.

Tevhid eğitimi Kur’an ve Peygamber ile mümkündür. Kur’an ve Peygamberi çalışmadan” La ilahe” değil, sadece “illallah” mümkündür.

Şeytan “illallah” demeyi engelliyerek şeytanlık yapmaz. “La ilahe” demeyi unutturarak şeytanlık yapar.

İman, Kur’an, insaniyet eğitiminde yanlış doğruyu götürmez, bilakis yanlış doğruyu getirir.

İnsan fıtratı gereğince yanlış yaparak öğrenir.

İman eğitiminden geçmeden tam insani hürriyet mümkün değildir.

Cehalet ile iman da, hürriyet de, ittihat da olmaz.

İman eğitimi olmayınca  tam insanî hürriyet olmaz, ancak hayvanî hürriyet olur.

İman eğitimi sonucunda gelen İslam’ın toplum hayatına tatbik edilmesiyle, insanî  fıtratın toplumda tamamıyla gün yüzüne çıkması mümkündür.

Kültürdeki iman/İslam muhabbeti, varlığının kaynağını sormadan, sorgulamadan varılmış neticeler/doğmalar olabilir.

Vahiy tarihsel ve literal okunmaz. Kur’an Ebu Leheb diyorsa tarihi bir şahsiyetten ve tarihi bir zamandan değil, bu zamandan ve bizden bahsediyordur.

Vahyi dönemselleştirmek ve bizden çok uzak zamanlarda belli bir şahsa geldiğini düşünmek vahyi anlamamak demektir.

İman miras kalmaz. Babadan, dededen çocuğa geçmez.

İman ancak şahsi çaba, irade ve tercih sonucunda kalbe ilham edilen bir nurdur.

Yazar hakkında

Levent Bilgi

Levent Bilgi

Yorum yaz