Deneme

Yuhyi ve yümit

Yuhyi ve yumit
Resimde gördüğünüz Allah’ın bir nimeti olan çiçeğin kökü aynı olmasına rağmen bir dalında ölüm diğer bir dalında ise yaşam söz konusudur. Tıpkı dünyevî unsurların peşinde koşmaktan yüzdeki güzelliği için uhreviyetini unutmuş kalpleri çürümeye yüz tutmuş insanlar gibi…

“Allâhü ekber Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemût. Biyedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr’ dersiniz; günahlarınız, denizin köpüğü kadar da olsa, affolunur.” 1(camius sağır, imam-ı Şuyut)
Bediüzzaman Hazretleri bu Kelime-i Tevhidin her bir kelimesinde bulunan müjdeleri ve o müjdelerdeki şifaları ve o şifalardaki manevî lezzetleri Mektûbat eserinde 20. Mektup’da izah ediyor. 6. ve 7. kelime olan “Yuhyî ve yumît” yani hayat veren ve ölümü veren kelimelerindeki müjdelere birlikte bakalım. “Yuhyî” yani hayatı veren O’dur. Madem hayat vermiş, hayatta ne lâzımsa onları da vermiştir. İnsanın kullanması için cihazlar, hayatını devam ettirebilmesi için rızıklar vermiştir, sağladığını nice kolaylıkların yanında akl etmemiz için imtihanlar nasip etmiştir.Yuhyî kelimesindeki müjde, manen insana; “Ey insan! Üzerine vazife olmayan işleri, hayatın ağır yükünü omzuna alıp zahmet çekme! Neden Dünya’ya geldim diye pişmanlık gösterme! Senin vücudun bir Hayy-ı kayyuma aittir.( Mektubat,20. Mektup)
Darlığa düştügümüzde aklımıza Allah geldiği gibi bollukta da onu sıkça anıp zikretmek gerekir.

“Ya Hayyu ya Kayyum! Bi rahmetike esteğîsu.”

“Ey daima hayatta olan Hayy, bütün varlıkları ayakta tutan Kayyum! Rahmetinin hakkı için senden yardım istiyorum.”
Ayette de belirtildiği üzere ancak ve ancak Allahdan yardım istemeli ancak ona el açmalı ondan rızık beklemeliyiz. hayatın en muhayyel gayesi olan ahiretimizi yakmamak için, yümit ve yuhyi isimlerini sıkça zikredelim. Eğer imanlı bir ölüm istiyorsanız ölümü unutmadan yaşamalı, asl olan ahiretimiz için cabalamaliyiz

Yazar hakkında

ibrahim halil demir

ibrahim halil demir

Yorum yaz