Deneme

Allah razı olsun!Niyetliyim…

Niyetli olmak kelimesinin altını dolduracak bir niyetimiz var mıdır? Yazıma şu soru ile başlamak istiyorum.

Niyetli olmak, aç kalmak, şu içmemek, haramdan arınmak mıdır, aç susuz kalırken acın susuz kalmışların halinden anlamak mıdır sadece…aç susuz kalan herkes niyetli mıdır? Eğer oruç sadece yememek ve içmemek ve onların halinden anlamaktan ibaret olsa idi, o zaman iftar sofralarımızda onlarca çeşit, yemek ve içeceğin bulunmasının anlamı ne?

İslamiyet’in Erkan-ı Hamsesinin (şartlarından) birincisi olan orucu Ramazan Risalesi gözü ile tefekkür etmeye çalışalım.

Oruç yemek içmek gibi gafletle hayvani hacatını gidermek demek değildir. Oruç mahlukatın/insanın hayvaniyetten çıkıp dunyeviyetten arınıp melekiyet vaziyetine bürünüp ahiret ticaretine girmesidir. Uhrevi kimliğinden uzaklaşıp bir ruh temsil edip iyiliğe ayinedarlik etmesidir.Oruç, ”dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmak ve lisanı, tilâvet-i Kur’ân ve zikir ve tesbih ve salâvat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul olmak ve gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur’ân dinlemeye sarf etmektir.”

Oruç, ”nefsin firavunluğunu bırakıp, kemal-i acz ve fakr ile dergâh-ı İlâhiyeye ilticaya bir arzu hissetmek ve bir şükr-ü manevî eliyle rahmet kapısını çalmaktır.”Oruç, ”nefsin ahlâk güzelliği ve serkeşane muâmelelerden vazgeçmesidir.”

Oruç, zenginden fakire herkesin kendisini malik değil memlûk (Allah’ın kulu); hür değil abd olduğunu anlaması, emir olmazsa, en âdî ve en rahat şeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyetinin kırılması, ubudiyeti takınması ve hakikî vazifesi olan şükre girmesidir.

Oruç, “fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını hissetmek ve açlık ve fakirlik ne kadar elim ve onların şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak etmektir.”Oruç,”insana en mühim bir ilâç nev’înden maddî ve manevî perhizdir.”

Oruç, ”beşerin musîbetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün ilâcıdır.”Oruç, ”kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin ve sair cihazat-ı insaniyenin terakkiyat ve tefeyyüzleridir.”Oruç, ”nefsin rububiyetini kırmak, aczini göstermek ve ubudiyetini bildirmektir. Yani, açlıkla nefsin firavunluk cephesine darbe vurmak, aczini, zaafını, fakrını gösterip abd olduğunu bildirmektir.”

Ve “Orucun en ekmeli ise, mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nev’î oruç tutturmaktır. Yani, muharremattan (haramlardan), malayaniyattan (faydasız, boş şeylerden) çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir.”Oruç, ”Ey Allah’ım Sen benim Rabb-ı Rahimim’sin; ben senin aciz bir abdinim.” şuurunu kazanmaktır.

Allah tuttuğumuz oruçları izzet-i dergahında kabul etsin…

 

Yazar hakkında

ibrahim halil demir

ibrahim halil demir

Yorum yaz